Хто мусить реагувати на порушення в земельній сфері

0
762

РОЛЬ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ УКРАЇНИ У ДОСЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

…Природоохоронні заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, землекористувачами, у тому числі орендарями та контроль за їхнім дотриманням повинен здійнюватися не держгеокадастром, а центральним органом щодо реалізує політику із держаного екологічного контролю, тобто державної екологічною інспекцією.

Зумовлено це тим, що Закони України “Про охорону земель” та “Про державний контроль за охороною земель” передбачаються, що охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та, відповідно, визначають повноваження держгеокадастру та державної екологічної інспекції у сфері земельних відносин таким чином, що держгеокадастр відповідає за технічну частину здійснення управління земельними відносинами, а державна екологічна інспекція контролює дотримання природооохороних норм під час земельних відносин.

Добавить комментарий