Поводження з відходами у Польщі

0
2804

Польща є членом Європейського Союзу (ЄС), а також сусідом України і кліматичні умови, промисловість та і морфологія відходів є подібні до нашої країни, що робить Польщу джерелом цінного досвіду у сфері правового регулювання питань поводження з відходами. Закони у Польщі щодо управління відходами є детально прописані і містять порядки, переліки і навіть відповідальність за порушення1.

У Познані є два заводи щодо поводження з відходами: спалювання змішаних відходів та біокомпостування біорозкладних відходів (зелених і харчових).Однак, у Польщі не існує жодного заводу з спалювання побутових відходів методом піролізу (розщеплення органічних сполук без доступу кисню). До прикладу, у світі є лише два заводи з піролізу побутових відходів у Токіо (Японія) та Оттаві (Канада). Піролізні установки у Польщі використовуються лише для спалювання промислових відходів, зокрема, відходів нафтопродуктів чи медичних. Очищення викидів на сміттєспалювальному заводі відбувається за допомогою рукавних фільтрів з активованим вугіллям та з допомогою нейтралізації хімічних речовин гашеним вапном і коксом.

Внаслідок спалювання відходів на фільтрах утворюється 3,5-4 % золи, яка транспортується до Німеччини та захоронюється у соляних шахтах на глибині 700-800 м. Також в результаті спалювання відходів утворюється 25-30 % шлаку, який передається спеціалізованому підприємству для будівництва доріг. За 2016 рік спеціалізованим підприємством перероблено та використано для будівництва доріг 1 млн. 200 тис. тонн шлаковідходів, у тому числі шлак з Познанської ТЕС та сміттєспалювального заводу2.Звіт про моніторинг викидів від сміттєспалювального заводу автоматично генерується за попередню добу та передається до Інспекторату охорони навколишнього середовища.

У Польщі є 5 лабораторій, які мають відповідне обладнання та атестовані на проведення вимірювання діоксинів і фуранів у викидах в атмосферу. Сміттєспалювальний завод має укладену угоду з атестованою лабораторією, яка щоквартально здійснює контроль за діоксинами, фуранами та важкими металами3.

Кожна гміна у Польщі повинна забезпечити роздільний збір відходів на фракції: папір, скло, метал, пластик та відходи, що біодеградують (зелені та харчові). Гміна також є відповідальною за збирання та передачу на перероблення небезпечних відходів4. Законодавство передбачає створення гмінами об’єднання з управління відходами. Так, вісім гмін утворило управління відходами Познанcької агломерації (GOAP)5. Згідно плану управління відходами відходи не можна вивозити за межі регіону. Проте, ця вимога не стосується окремих небезпечних відходів, підприємства з перероблення яких, відсутні в області.

З 29.12.2016 року розпорядженням Міністра ОНС запроваджено обов’язковий роздільний збір біорозкладних відходів. Два підприємства, які збирають відходи в Познані, мають обладнані машини GPS і електронною вагою. Кожен окремий контейнер для збору відходів обладнаний чіпом. GOAP і підприємства, які збирають відходи використовують електронну систему. Дана електронна система фіксує маршрут, збір відходів з контейнерів та їх транспортування на спалювання, компостування чи до пунктів переробки відходів. GOAP і підприємства, які збирають відходи, здійснюють контроль за переміщенням машин.

Відходи в регіоні містять полівінілхлориди (ПВХ), які не готові приймати цементні заводи у зв’язку з налипанням клінкера. Також найближчий цементний завод знаходиться далеко від Познані, тому питання будівництва заводу з виготовлення RDF-палива не передбачалося.

У Познані є 7 карт для захоронення побутових відходів. На сьогодні експлуатується лише одна карта, 4 – закриті та рекультивовані. Карти для захоронення побутових відходів герметично облаштовані за допомогою гідро ізолюючого матеріалу і плівки. Постійно на сміттєзвалищі здійснюється моніторинг води з-під гідро ізолюючих матеріалів. Згідно законодавства фільтрат сміттєзвалища не може контактувати з ґрунтом. Фільтрат з карт відводиться бетонованими обвідними канавами до двох резервуарів, а потім на очисні споруди потужністю 60 м3/добу. Очищення води на очисних відбувається методом зворотного осмосу. Після очищення вода відводиться у ставок, де розводиться риба.

Познанське сміттєзвалище, яке вичерпало терміни експлуатації, закрите та рекультивоване. На місці сміттєзвалища облаштовано дитячий майданчик, де проводяться навчання щодо поводження з відходами.

Біогаз з рекультивованих площ збирається за допомогою свердловин та генерується в електроенергію6.

У Польщі є обов’язкова карта передачі відходів, яка видається підприємством-утворювачем відходів у трьох екземплярах. Утворювач відходів відповідає за подальшу долю відходів. У випадку, якщо утворювач відходів виявив, що підприємство, яке забирає відходи на перероблення чи ін. операції, не здійснює діяльність або існують підозри щодо нього, то передає інформацію до прокуратури та інспекторату ОНС.

Комерційна компанія ZZO збирає біорозкладні відходи та забезпечує їхнє біокомпостування. На завод потрапляють відходи, які роздільно збираються мешканцями та підприємствами. Технологія компостування біорозкладних відходів проходить такі стадії: анаеробне і аеробне зброджування та стабілізацію. Загалом повний цикл компостування відходів відбувається протягом 4,5 місяці. В результаті компост, що утворюється просіюється через сито. Дрібна фракція використовується для вирощування квітів, вазонів, в сільському господарстві. Груба фракція відправляється для рекультивацію сміттєзвалищ. Проте, компост може містити важкі метали. Відповідно підприємство здійснює постійне дослідження фізичних і хімічних показників у компості. Результати досліджень направляються до Міністерства ОНС7.

У Познані працюють три стаціонарні та один мобільний пункти селективного збору відходів (PSZOK). PSZOK входить до структури GOAP, але управління ними здійснює ZZO. У пунктах селективного збору відходів PSZOK безоплатно приймається від мешканців понад 40 видів відходів, за винятком не сортованих відходів, великих меблів, автозапчастин, вогнегасників, промислових відходів, гіпсокартону, армованого скла, віконного пластику, азбесту. Від приватних підприємств зазначені пункти приймають відходи за окрему плату. ZZO укладає угоди з підприємствами, які переробляють певні види відходів8.

Особлива увага у Познані приділяється очищенню стічних вод та використання осаду, як енергетичного ресурсу. Експлуатацію очисних споруд м. Познань забезпечує приватна компанія. Підприємства, що скидають стічні стоки на очисні споруди, повинні мати локальні очисні споруди та забезпечувати попередню очистку стоків. У випадку, якщо відсутні локальні очисні споруди, то підприємство доставляє стічні води автомашинами індивідуально. Відповідно здійснюється дослідження вмісту забруднюючих речовин у кожній партії стічної води, що подається автомашинами на очисні. З очисних споруд після очищення скид стічних вод здійснюється безпосередньо в річку, з якої місто Познань бере воду для господарсько-побутових потреб. На очисних спорудах встановлено хроматограф для вимірювання показників запаху, у тому числі метил меркаптану. Осад після первинних і вторинних відстійників направляється до збірників з метою ферментації. Біогаз, що утворюється внаслідок ферментації осаду, генерується трьома генераторами потужністю 1 МВт кожен.

Для очищення викидів в атмосферу встановлені фільтри з активованим вугіллям. Проводиться онлайн моніторинг викидів в атмосферу, дані автоматично передаються в Інспекторат охорони навколишнього середовища. Після ферментації осад відправляється на висушування. Орієнтовно утворюється 20 % висушеного осаду з калорійністю 14 500 кДж/кг, який направляється на цементні заводи для спалювання або на підприємства, що виготовляють компост9.

Нами зроблено короткий екскурс у сферу управління відходами у міста Познань. Як вбачається з наведеного матеріалу у Познані розроблена цілісна система управління відходами, а не фрагментарна, як це пропонується в окремих регіонах України. Так, до прикладу, в окремих областях України існує піролізний бум із спалювання побутових відходів. Проте такий спосіб передбачається лише для піролізу промислових відходів. Деякі області планують розв’язання проблем з відходами за допомогою виготовлення RDF-палива, не бачачи при цьому подальшої перспективи використання палива для спалювання на цементних заводах. Також на рівні областей не впроваджується роздільний збір біорозкладних відходів. На практиці ж пропонується відсортовування органічної складової вже на сортувальній лінії. А органіка, яка потрапила на сортувальну лінію з загального контейнера з відходами, де наявні і медичні відходи, і ртутні термометри, і тара з-під пестицидів, і тара з-під розчинників, вже буде забруднена цілою низкою забруднюючих речовин.

Щоб вирішити проблему поводження з відходами в Україні комплексно, необхідно охопити всі ланки управління відходами і обов’язково створити законодавчу базу, враховуючи вимоги європейських директив. Першочерговим законом на порядку денному ВРУ повинен стати рамковий закон про відходи. Проте, на рівні областей ніхто не заважає вирішувати проблеми з відходами, а саме, розробити логістику управління відходами, запровадити роздільний збір органіки і небезпечних відходів, організувати логістику та переробку відходів, на які вже наявні технології, збудувати полігони побутових відходів та здійснити рекультивацію сміттєзвалищ, що перевищили обсяги захоронення відходів.

Добавить комментарий