Кто несет ответственность за свалки?

0
3064

Сегодня были “В гостях у свалки” в с. Орловщина, вместе с 9-й Канал и Pavlo Khazan, а потом заехали к Орловщанскому сельскому голове, который вначале сказал, что он нас не приглашал, потом, что у него неприемный день, потом, что он занят другими делами, потом попросил Хазана предъявить удостоверение. И когда мы отказались выходить из кабинета – уже начал что-то отвечать…

Свалка находится за межами населенного пункту (при этом межі села не встановлені). Согласно позиции головы – розпорядником земли является районная администрация. Поэтому он даже не может выделить денег на ее ликвидацию. Но, по сути, он просто не знает действующего законодательства. Ликвидация свалок и достримання санітарного та природоохоронного законодавства – це його прямий обов’язок.

У випадку розміщення відходів на території поза межами населеного пункту право власності на них набуває держава

Статтею 55 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено обов’язок суб’єктів права власності на відходи вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.

Згідно ст. 15. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища):

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції:
… забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
… організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;
… здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

За статтею 12 Закону України “Про відходи” визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування ведуть облік безхазяйних відходів і несуть відповідальність за комплексне використання таких відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Частиною третьою статті 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” визначено, що органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм.

До обов’язків органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами віднесено забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів (п. “и” ч. 1 ст. 21 Закону України “Про відходи”) аналогічними повноваженнями наділені і місцеві державні адміністрації (п. “и”, п. “м” ч. 1 ст. 20 Закону України “Про відходи”).

Пунктом “а” частини 1 статті 42 Закону України “Про відходи” передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть цивільну відповідальність за порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків.

Ответственность за стихийные свалки несет орган местного самоуправления!

Почитал судебную практику относительно ответственности органов местного самоуправления за незаконные свалки – суды очень даже хорошо признают за ними ответственность за “не виконання своїх обов’язків щодо належного контролю за безпечним поводженням з відходами на своїй території, запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, а також щодо вжиття відповідних заходів для ліквідації несанкціонованого звалища відходів.”
А экоинспекция может очень даже проекрасно насчитать убытки.

А нанесение убытков государству в крупных размерах – это очень даже прекрасный подов для открытия уголовного дела…

Таким чином згідно ст.ст.12, 42 Закону України “Про відходи” наявність шкідливого результату протиправної поведінки (збитків) для притягнення до відповідальності відповідача –не вимагається, а відтак суд апеляційної інстанції дійшов безпідставного висновку що для притягнення відповідача до відповідальності потрібна наявність повного складу цивільного правопорушення, в тому числі і збитків.

Крім того, з приписів ст.12 цього Закону вбачається, що до відповідальності за комплексне використання відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров’я людей передбачена відповідальність і для органів місцевого самоврядування.

Крім того, суд касаційної інстанції зазначає, що згідно ст.13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Статтею 14 Конституції визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Відповідно до ст.142 Конституції матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Статтею 143 Конституції визначено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлені повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до яких місцеві Ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції, зокрема, щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

З урахуванням наведених норм права та встановлених судами обставин справи суд касаційної інстанції зазначає, що вина відповідача полягає втому, що він не виконав обов’язків щодо належного контролю за безпечним поводженням з відходами на своїй території та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, а також щодо невжиття відповідних заходів для ліквідації несанкціонованого звалища відходів.

Добавить комментарий