Стандарты прозрачности от Shell

0
673

Фальсификация или ошибка ?!

NoFracking

Заседание общественного совета 14 декабря не приняло никакого решения относительно планов компании «Шелл» на разработку газовых площадей методом фрекинга на территории Харьковской области из недостаточности информации которую предоставили представиели компании и управления экологии. Не смотря на это протокол общественного совета, который создавался целых два месяца, несет в себе формулировки, которые предполагают положительные решения по этому вопросу.
Наверное к удивлению всех членов общественного совета присутствующих на заседании два месяца назад в резолюцию протокола попали следующие строки:
“Розвідку та видобування нетрадиційного газу на території Харківської області проводити із максимальним врахуванням заходів щодо мінімізації ризиків для навколишнього природного середовища та з суровим дотриманням вимог природоохоронного законодавства.”

А ведь как раз эта формулировка и вызывала самые бурные споры, в итоге совет решил не принимать никакого решения в этот раз в связи с недостаточным количеством информации.
Так же следует указать, что протокол не попали очень важные и информативные выступления Ловчановского В.И. и Яковлева В.В. по поводу опасностей и рисков добычи газа путем гидроразрыва пластов.
Фактически протокол в той форме, которой он был разослан для консультаций, говорит или о некомпетентности секретаря или о намеренном искажении фактов.
Несмотря на то, что с момента заседания прошло два месяца – полная видеозапись заседания позволяет восстановить ход событий заседания ( https://pechenegy.org.ua/ru/node/907 )
Мы предлагаем внести в протокол совета следующие пункты

Слухали Ловчановського В.И.,
Довів до відома ради:
що рада при Міністерстві екології так і не отримала жодної необхідної документації по проекту.
Посилання представників компанії «SHELL» на науковців є спотвореними як приклад навів виступ Евгена Яковлева на круглому столі присвяченому сланцевому газу що відбувся 12 грудня де науковець критично оцінював проект та казав про непередбачувані наслідки від його реалізації.
Рідина після гідророзриву є радіоактивно забрудненою та зазначив, що на його думку в проекті ОВОС зовсім не передбачено схеми її утилізації
Слухали Бобровицьку Т.
Довела до відома ради :
Основною проблемою вражає некомпетентність людей, що задають їм питання та вона спростовує факт радіоактивного забруднення рідини після гідророзриву.
Слухали Яковлева В.В.
Довів до відома ради:
Як спеціаліст зазначив що радіоактивне забруднення рідини дійсно буде однією з проблем гідроразриву та навів приклади.
зазначив, що доповідь представників компанії викликає більш питань ніж відповідей :
— Відсутність у членів ради можливості ознайомитися з проектом обговорювання якого відбувається
— Відсутність висновків по віддаленим наслідкам, що має велику важливість
— Відсутність оцінки впливу видобування газу методом гідроразриву на Сівашське родовище питної води.

Решения описанные в протоколе также не были приняты на совете поэтому считаем необходимым исключить из решения пункты 2 и 3

И изложить решения в следующем виде:
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію прийняти до відома Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

2. В звязку з тим що компанією «SHELL» не було надано достатньої кількості інформації громадська рада не може висловити жодної позиції по відношенню до впровадження видобування нетрадиційного газу в Україні. Еко¬логічні ас¬пекти ви¬добут¬ку нетрадиційного га¬зу (а саме – природного газу ущільнених пісковиків) на те¬риторії Харківської об¬ласті.

3. Рекомендувати компанії «SHELL» підготовити та надати інформацію що цікавила присутніх, на наступне засідання ради.
4. Рекомендувати компанії «SHELL» залучити провідних вітчизняних науковців для отримання висновку щодо проведення діяльності з видобування нетрадиційного газу на території Харківської області з подальшим проведенням громадської екологічної експертизи.

5. Підготувати та надати пропозиції до плану роботи Громадської ради при Держуправлінні на 2013 рік у термін до 29.12.2012.

Также рекомендуем секретарю и председателю общественного совета ознакомится с видеозаписью заседания еще раз для более лучшего понимания происходившего.
*
____________________

КОНТАКТ:
Олег Вяткин, ЭкГ «Печенеги«: тел. 0951396278, trolll_eco[at]ukr.net

Подготовлено ЭкГ «Печенеги», членом Международного Социально-экологического Союза.
При использовании материалов бюллетеня просьба ссылаться на источник.

Добавить комментарий