Заява Громадськой ради всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування

0
1692

Громадська рада
всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування
при Міністерстві екології та природних ресурсів України

№ __ від 05 вересня 2012 р.
Прем’єр-міністру України
Азарову М. Я.

Вельмишановний Миколо Яновичу!

Громадська рада всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України висловлює Вам свою стурбованість щодо ситуації, яка склалася у стосунках Мінприроди України та громадськості.

30 вересня 2012 р. на офіційному веб-порталі Мінприроди у розділі «Зв’язки з громадськістю» без попередження та інформування членів існуючої Громадської ради оприлюднено наказ Мінприроди України від 30 серпня 2012 року № 445 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при Мінприроди», п. 4 якого скасовує чинність наказу Мінприроди від 4 серпня 2011 року № 277 «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України». Фактично цей наказ припиняє діяльність існуючої Громадської ради.

Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів була створена у 1996 р. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який діє при Мінприроди України. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положеннями Оргуської конвенції, рішеннями Мінприроди України та Положенням про Громадську раду.

Метою діяльності Громадської ради є розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики з питань, що стосуються довкілля (екологічної політики).
За роки існування була налагоджена тісна співпраця громадських організацій природоохоронного спрямування з Мінприроди, оптимальною формою якого стала саме Громадська рада. Механізми співпраці Громадської ради з Міністерством давали змогу отримувати необхідну інформацію та обговорювати стратегічні та поточні питання. Громадська рада підтримувала зв’язки з Міністерством у вирішенні проблем довкілля, контролю виконання державними органами вимог Оргуської конвенції, розроблення програм та нормативно-правових актів, питань екологічної експертизи проектів реконструкції та нового будівництва, збереження водних ресурсів та біорізноманіття незалежно від статусу громадської організації, місця її реєстрації та спрямування. Громадська рада приділила багато уваги питанням доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Громадські організації були залучені до розгляду та обговорення питань стосовно ходу виконання Україною Протоколу про воду та здоров’я, про доступ до питної води населених районів, постраждалих від повені. Аналізувались та обговорювались питання формування національної екомережі, включаючи стан виконання відповідних Указів Президента України щодо об’єктів природно-заповідного фонду, винесення їх меж в натуру (на місцевості), використання коштів, виділених на фінансування заповідної справи.

Значним успіхом спільної роботи Громадської ради та Міністерства стала підготовка та прийняття Стратегії державної екологічної політики до 2020 р. та Національного плану дій з охорони Навколишнього природного середовища до 2015 р. Прикладом результативної співпраці є проведення щорічного Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України».

Діяльність Громадської ради сприяє інтеграції екологічної політики до інших складових державного розвитку, як основної передумови переходу держави до збалансованого розвитку. Члени Громадської ради беруть участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля, природокористування та формування громадських ініціатив щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства. Функціонування Громадської ради при Мінприроди України позитивно сприймається міжнародними організаціями, як прояв екологічної демократії, та формує позитивний імідж органів влади в суспільстві.

Існуючий склад Громадської ради був сформований на установчих зборах представників громадських організацій 21 липня 2011 р. і насьогодні налічує 20 організацій природоохоронного спрямування.

Наказом Міністра від 4 серпня 2011 року № 277 було затверджено сформований склад Громадської ради. Порядок скликання установчих зборів, створення ініціативної групи, проведення зборів, оприлюднення результатів здійснювалося відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Підстав для дострокового припинення роботи Громадської ради Міністерством чи самими членами Громадської ради не передбачено ні Положенням про Громадську раду, ні чинним законодавством. Єдиною підставою згідно Постанови КМУ № 996 є завершення строку повноважень Громадської ради через 2 роки. Строк повноважень складу існуючої Громадської ради при Мінприроди завершується 21 липня 2013 р.

Прийняття Міністром Ставицьким Е. А. рішення про скасування наказу Мінприроди від 4 серпня 2011 р. № 277, яким затверджено склад Громадської ради, є незаконним, оскільки на такі дії не було жодних підстав. Цим порушується ч. 2 статті 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Крім того, згідно Постанови КМУ № 996 (ч. 2 п. 8), якщо при Міністерстві вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона (існуюча Громадська рада) утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. Існуюча Громадська рада такого рішення не ухвалювала.

Ми вважаємо рішення Міністра екології та природних ресурсів України про дострокове припинення повноважень Громадської ради таким, що суперечить положенням Конституції України, Постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положенню про Громадську раду при Мінприроди та Конвенції ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція).

Громадська рада всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України звертається до Вас з проханням дати роз’яснення щодо законності дій Міністра та визнати недійсним наказ Мінприроди України від 30 серпня 2012 року № 445.

З повагою,
члени Громадської ради всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Мінприроди

Всеукраїнська екологічна ліга Т. Тимочко

Всеукраїнська екологічна організація «Мама-86» З. Міщук

Міжнародна благодійна організація
«Екологія-Право-Людина» О. Кравченко

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» А. Босак

Українське товариство охорони природи В. Шевчук

Всеукраїнська дитяча спілка
«Екологічна варта» О. Пащенко

Національний екологічний центр України І. Сіренко

Національний молодіжний центр
«Екологічні ініціативи» О. Алієва

Добавить комментарий